ARNT : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2024-03
kon.
2023-12
kon. r.
2023-09
kon.
2023-06
kon.
2023-03
kon.
2022-12
kon. r.
2022-09
kon.
>>
2022-06
kon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -5.29225.948
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -6.021-32.577
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 00
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -2.732-32.328
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -9.814-13.447

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook