ARNT : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2019-09
kon.
2018-09
kon.
2017-09
kon.
2016-09
kon.
2015-09
kon.
2015-09
nekon.
2014-09
nekon.
>>
2013-09
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 688.900678.573
21. Prihodi od prodaje 686.242674.789
32. Ostali poslovni prihodi 2.6583.784
4B) POSLOVNI RASHODI 504.357486.064
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 00
62. Materijalni troškovi 206.344217.793
73. Troškovi osoblja 194.118177.027
84. Amortizacija 71.61450.648
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 00
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 32.28040.596
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 185.470193.544
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 345592
13D) FINANCIJSKI RASHODI 24.38022.755
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 24.03522.163
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI  0
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI  0
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 690.172680.201
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 528.737508.819
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 161.436171.382
22L) POREZ NA DOBIT -26.61333.231
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 188.049138.151
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 188.049138.151

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
Ukoliko je podatak označen smeđom bojom, tada se taj podatak u starijim financijskim izvješćima razlikuje od navedenog. Za detalje postavi pokazivač miša iznad podatka.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook