ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
>>
2018-03
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 4.613.9732.664.2511.100.756
21. Prihodi od prodaje 4.342.2252.460.902988.500
32. Ostali poslovni prihodi 854721
4B) POSLOVNI RASHODI 4.110.9062.591.5551.136.002
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -53.55825.65815.272
62. Materijalni troškovi 2.547.7491.525.660670.261
73. Troškovi osoblja 761.578481.703210.068
84. Amortizacija 353.280231.483115.333
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 102.95771.26733.306
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 398.901255.78591.763
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 512.27779.016-32.828
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 294.945195.66688.526
13D) FINANCIJSKI RASHODI 96.15760.80222.975
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -198.789-134.864-65.551
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 9.2116.3202.418
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI     
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI     
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 4.918.1292.866.2371.191.700
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 4.207.0632.652.3571.158.977
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 711.066213.88032.723
22L) POREZ NA DOBIT 48.37132.69813.776
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 662.695181.18218.946
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 547.784123.305-352

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook