ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-09
kon.
2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
>>
2019-03
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 3.866.9192.298.559
21. Prihodi od prodaje 3.355.1591.914.540
32. Ostali poslovni prihodi 511.761384.019
4B) POSLOVNI RASHODI 3.644.6452.280.711
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -19.19538.762
62. Materijalni troškovi 2.307.4771.373.875
73. Troškovi osoblja 712.769444.873
84. Amortizacija 382.580255.495
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 14.9724.208
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 246.042163.498
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 229.71222.780
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 7.9289.857
13D) FINANCIJSKI RASHODI 39.44131.627
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 31.51321.770
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 7.4384.932
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI         
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI         
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 3.882.2862.313.349
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 3.684.0862.312.338
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 198.1991.010
22L) POREZ NA DOBIT 56.73046.447
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 141.470-45.437
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 63.775-86.908

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook