Bitcoin Store kripto mjenjačnica

ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
>>
2018-12
kon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 2.298.5591.212.567
21. Prihodi od prodaje 1.914.540937.612
32. Ostali poslovni prihodi 384.019274.954
4B) POSLOVNI RASHODI 2.280.7111.174.518
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 38.76216.827
62. Materijalni troškovi 1.373.875703.026
73. Troškovi osoblja 444.873220.688
84. Amortizacija 255.495128.000
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 4.20859
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 163.498105.917
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 22.78040.293
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 9.8575.335
13D) FINANCIJSKI RASHODI 31.62719.361
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 21.77014.026
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 4.9322.243
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI         
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI         
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 2.313.3491.220.145
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 2.312.3381.193.878
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 1.01026.267
22L) POREZ NA DOBIT 46.44722.745
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -45.4373.522
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -86.908-22.347

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook