ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2020-06
kon.
2020-03
kon.
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
>>
2018-12
kon. r.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 17.170.91317.041.406
21. Nematerijalna imovina 1.014.4201.016.402
32. Materijalna imovina 7.556.1147.538.639
43. Dugotrajna financijska imovina 8.228.7818.058.296
54. Dugoročna potraživanja 130.607184.307
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 4.742.3754.784.647
71. Zalihe 621.070631.413
82. Kratkoročna potraživanja 1.550.1641.412.265
93. Kratkotrajna financijska imovina 1.829.6531.830.252
104. Novac u banci i blagajni 741.489910.716
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 54.37950.826
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 21.967.66721.876.879
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 00
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 10.325.88910.315.594
511. Temeljni (upisani) kapital 164.000164.000
52C) DUGOROČNE OBVEZE 7.130.2357.113.637
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 4.012.7543.955.280
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 385.376380.470
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 10.325.88910.315.594

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook