ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2020-03
kon.
2019-12
kon. r.
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
>>
2018-12
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 1.212.5675.978.8905.776.335
21. Prihodi od prodaje 937.6125.383.0745.399.980
32. Ostali poslovni prihodi 000
4B) POSLOVNI RASHODI 1.174.5185.341.2795.303.760
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 16.827-51.083-51.083
62. Materijalni troškovi 703.0263.299.2683.314.549
73. Troškovi osoblja 220.6881.184.8451.019.231
84. Amortizacija 128.000494.558496.205
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 5946.79653.605
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 105.917366.895471.253
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 40.293649.557484.522
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 5.33520.862310.592
13D) FINANCIJSKI RASHODI 19.36151.721175.798
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 14.02630.859-134.794
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 2.24311.94711.947
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI        
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI        
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 1.220.1456.011.6996.098.874
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 1.193.8785.393.0015.479.558
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 26.267618.698619.316
22L) POREZ NA DOBIT 22.745112.581113.276
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 3.522506.117506.040
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -22.347402.199402.336

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook