ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-12
kon.
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
>>
2018-06
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 5.776.3354.613.9732.664.251
21. Prihodi od prodaje 5.399.9804.342.2252.460.902
32. Ostali poslovni prihodi 08547
4B) POSLOVNI RASHODI 5.303.7604.110.9062.591.555
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -51.083-53.55825.658
62. Materijalni troškovi 3.314.5492.547.7491.525.660
73. Troškovi osoblja 1.019.231761.578481.703
84. Amortizacija 496.205353.280231.483
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 53.605102.95771.267
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 471.253398.901255.785
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 484.522512.27779.016
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 310.592294.945195.666
13D) FINANCIJSKI RASHODI 175.79896.15760.802
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -134.794-198.789-134.864
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 11.9479.2116.320
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI      
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI      
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 6.098.8744.918.1292.866.237
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 5.479.5584.207.0632.652.357
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 619.316711.066213.880
22L) POREZ NA DOBIT 113.27648.37132.698
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 506.040662.695181.182
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 402.336547.784123.305

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook