ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-09
kon.
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
>>
2018-03
kon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 16.330.73816.328.62316.151.713
21. Nematerijalna imovina 1.037.0001.060.6841.061.086
32. Materijalna imovina 7.171.8037.217.6207.168.155
43. Dugotrajna financijska imovina 7.535.3117.461.0997.333.813
54. Dugoročna potraživanja 174.270177.059176.670
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 5.814.8655.619.7495.215.997
71. Zalihe 663.685578.434580.728
82. Kratkoročna potraživanja 1.360.0781.661.9421.564.220
93. Kratkotrajna financijska imovina 3.153.6132.834.2772.758.115
104. Novac u banci i blagajni 637.488545.095312.934
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 73.52778.836125.217
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 22.219.13022.027.20821.492.926
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 000
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE 10.728.67710.187.60010.253.351
511. Temeljni (upisani) kapital 164.000164.000164.000
52C) DUGOROČNE OBVEZE 7.233.0466.572.3446.392.756
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 3.674.3704.663.6824.253.779
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 475.409491.985476.668
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 10.728.67710.187.60010.253.351

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook