FIMA Plus

ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2019-06
kon.
2019-03
kon.
2018-12
kon. r.
2018-12
kon.
2018-09
kon.
2018-06
kon.
2018-03
kon.
>>
2017-12
kon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 2.664.2511.100.7565.651.266
21. Prihodi od prodaje 2.460.902988.5005.064.599
32. Ostali poslovni prihodi 4721101
4B) POSLOVNI RASHODI 2.591.5551.136.0025.006.735
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 25.65815.272-120.492
62. Materijalni troškovi 1.525.660670.2613.126.343
73. Troškovi osoblja 481.703210.068960.298
84. Amortizacija 231.483115.333425.223
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 71.26733.306174.442
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 255.78591.763440.920
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16)    
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 195.66688.526129.123
13D) FINANCIJSKI RASHODI 60.80222.975415.064
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -134.864-65.551285.942
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 6.3202.41813.995
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI    
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI    
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 2.866.2371.191.7005.794.383
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 2.652.3571.158.9775.421.799
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 213.88032.723372.583
22L) POREZ NA DOBIT 32.69813.776-73.735
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 181.18218.946446.319
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 123.305-352307.477

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook