Podravska banka - srezali smo kamate

ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2016-12
kon.
2016-09
kon.
2016-06
kon.
2016-03
kon.
2015-12
kon. r.
2015-12
kon.
2015-09
kon.
>>
2015-06
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 5.000.8113.653.4522.201.589
21. Prihodi od prodaje 3.968.2563.178.8961.786.051
32. Ostali poslovni prihodi 1.032.555474.557415.538
4B) POSLOVNI RASHODI 4.371.3943.131.6632.035.376
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -32.093-8.38517.546
62. Materijalni troškovi 2.668.9372.075.4431.334.187
73. Troškovi osoblja 799.714584.036365.585
84. Amortizacija 297.843211.821141.628
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 208.14817.57212.462
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 428.844251.176163.969
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 638.821531.193171.938
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 430.674309.594204.478
13D) FINANCIJSKI RASHODI 422.391175.218159.496
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -8.284-134.376-44.982
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 9.4049.4045.726
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 000
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 000
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 5.440.8893.972.4512.411.792
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 4.793.7853.306.8812.194.872
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 647.105665.570216.920
22L) POREZ NA DOBIT 130.27095.83066.250
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 516.835569.740150.670
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 461.057502.607146.490

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest Najbolji.hr
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook