ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2017-09
kon.
2017-06
kon.
2017-03
kon.
2016-12
kon. r.
2016-12
kon.
2016-09
kon.
2016-06
kon.
>>
2016-03
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 3.792.4852.205.247918.000
21. Prihodi od prodaje 3.365.1601.848.139802.370
32. Ostali poslovni prihodi 427.325357.108115.630
4B) POSLOVNI RASHODI 3.327.3642.063.142961.550
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -31.1109.68711.053
62. Materijalni troškovi 2.124.7021.293.145607.201
73. Troškovi osoblja 600.481372.240165.435
84. Amortizacija 249.423168.36984.144
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 14.5057.4972.232
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 369.363212.20491.485
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 476.196149.022-43.550
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 447.380329.696226.225
13D) FINANCIJSKI RASHODI 195.622245.116159.334
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -251.758-84.580-66.891
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 11.0756.917-
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00-
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 00-
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 00-
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 4.250.9392.541.8601.144.225
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 3.522.9852.308.2581.120.884
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 727.954233.60223.341
22L) POREZ NA DOBIT 99.37866.90814.401
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 628.575166.6948.940
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 535.143148.0141.547

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook