ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2017-03
kon.
2016-12
kon. r.
2016-12
kon.
2016-09
kon.
2016-06
kon.
2016-03
kon.
2015-12
kon. r.
>>
2015-12
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 918.0005.112.2095.000.811
21. Prihodi od prodaje 802.3703.968.3323.968.256
32. Ostali poslovni prihodi 115.6301.143.8781.032.555
4B) POSLOVNI RASHODI 961.5504.370.9034.371.394
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha 11.053-31.980-32.093
62. Materijalni troškovi 607.2012.669.0852.668.937
73. Troškovi osoblja 165.435799.714799.714
84. Amortizacija 84.144298.440297.843
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 2.232208.409208.148
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 91.485427.233428.844
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -43.550741.306638.821
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 226.225440.105430.674
13D) FINANCIJSKI RASHODI 159.334531.714422.391
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -66.89191.610-8.284
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --9.404
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA --0
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI --0
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI --0
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 1.144.2255.552.3145.440.889
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 1.120.8844.902.6174.793.785
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 23.341649.697647.105
22L) POREZ NA DOBIT 14.401148.571130.270
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 8.940501.125516.835
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 1.547446.324461.057

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook