3MAJ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2021-12
nekon.
2020-12
nekon. r.
2020-12
nekon.
2019-12
nekon. r.
2018-12
nekon. r.
2017-12
nekon. r.
2016-12
nekon. r.
>>
2015-12
nekon. r.
1TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 24.05124.051
2REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE 00
3KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE -77.408-66.710

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook