3MAJ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2022-12
nekon.
2021-12
nekon.
2020-12
nekon. r.
2020-12
nekon.
2019-12
nekon. r.
2018-12
nekon. r.
2017-12
nekon. r.
>>
2017-12
nekon.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -10.595-11.996
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 40-48
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 025
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -99-73
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 10.53312.043

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook