3MAJ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2021-12
nekon.
2020-12
nekon. r.
2020-12
nekon.
2019-12
nekon. r.
2018-12
nekon. r.
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
>>
2016-12
nekon. r.
1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -11.996-3.075
2NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -48-3
21Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine 250
22Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine -73-3
3NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 12.0433.186

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook