3MAJ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2018-12
nekon. r.
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
>>
2014-12
nekon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 112.478797.070797.070
21. Prihodi od prodaje 44.894717.366450.654
32. Ostali poslovni prihodi 67.58579.704346.415
4B) POSLOVNI RASHODI 704.890793.368793.358
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -21.704-18.055-18.055
62. Materijalni troškovi 55.560552.455537.908
73. Troškovi osoblja 134.802164.217164.217
84. Amortizacija 17.48118.19118.191
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 90.5603.4883.488
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 428.1915.42887.608
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -592.4123.7013.711
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 37.729221.187221.187
13D) FINANCIJSKI RASHODI 158.306221.838221.838
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 120.577651651
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 000
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 000
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 150.2081.018.2561.018.256
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 863.1961.015.2071.015.197
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -712.9883.0503.060
22L) POREZ NA DOBIT 000
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -712.9883.0503.060
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
Ukoliko je podatak označen smeđom bojom, tada se taj podatak u starijim financijskim izvješćima razlikuje od navedenog. Za detalje postavi pokazivač miša iznad podatka.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2020 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook