FIMA Plus

3MAJ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
2016-12
nekon. r.
2016-12
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2014-12
nekon. r.
>>
2012-12
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 797.070797.070890.418
21. Prihodi od prodaje 450.654450.654631.024
32. Ostali poslovni prihodi 346.415346.415259.394
4B) POSLOVNI RASHODI 793.368793.358865.492
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -18.055-18.0554.164
62. Materijalni troškovi 537.908537.908592.786
73. Troškovi osoblja 164.217164.217149.308
84. Amortizacija 18.19118.19119.315
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 3.4883.48825.055
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 87.61887.60874.864
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 3.7013.71124.926
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 221.187221.187161.702
13D) FINANCIJSKI RASHODI 221.838221.838159.591
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 651651-2.112
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 000
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 000
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 000
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 1.018.2561.018.2561.052.120
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 1.015.2071.015.1971.025.083
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 3.0503.06027.038
22L) POREZ NA DOBIT 000
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 3.0503.06027.038
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2019 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook