3MAJ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2021-12
nekon.
2020-12
nekon. r.
2019-12
nekon. r.
2019-12
nekon.
2018-12
nekon. r.
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
>>
2016-12
nekon. r.
1A) POSLOVNI PRIHODI 34.68538.073
21. Prihodi od prodaje 31.69235.962
32. Ostali poslovni prihodi 2.9932.110
4B) POSLOVNI RASHODI 42.35141.690
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -1.619654
62. Materijalni troškovi 26.20523.231
73. Troškovi osoblja 13.21012.764
84. Amortizacija 1.6151.810
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 420651
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 2.5212.580
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -7.666-3.618
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 1.001974
13D) FINANCIJSKI RASHODI 2.6637.248
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 1.6626.274
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI     
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI     
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 35.68639.046
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 45.01448.938
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -9.328-9.892
22L) POREZ NA DOBIT 00
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -9.328-9.892
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE -9.328-9.892

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook