3MAJ : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija2021-12
nekon.
2020-12
nekon. r.
2020-12
nekon.
2019-12
nekon. r.
2018-12
nekon. r.
2017-12
nekon. r.
2017-12
nekon.
>>
2016-12
nekon. r.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 11.27914.294
21. Nematerijalna imovina 5.9856.664
32. Materijalna imovina 3.7966.162
43. Dugotrajna financijska imovina 964891
54. Dugoročna potraživanja 534577
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 19.96123.304
71. Zalihe 13.48915.669
82. Kratkoročna potraživanja 5.7687.351
93. Kratkotrajna financijska imovina 4210
104. Novac u banci i blagajni 283284
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 36.83612.993
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 68.07650.591
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 100.308104.975
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE -77.408-66.710
511. Temeljni (upisani) kapital 24.05124.051
52C) DUGOROČNE OBVEZE 51.118806
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 91.619113.351
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 00
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE -77.408-66.710

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama eura.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2023 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook