PRHT-R-A : Sažetak podataka o dionici

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
 Aktualno
ttm/mrq*
Trenutni
trend*
20232022
Osnovni financijski podaci
Prihodi od prodaje    
Poslovni prihodi    
EBIT (oper.)    
EBIT    
Neto dobit    
Neto dobit sveob.    
Kapital i rezerve    
Zadrž. dobit i rez.    
Aktiva    
Broj zaposlenih    
Kons. / revid.    
Osnovni fundamentalni pokazatelji
P/S    
P/E    
P/B    
BVPS    
EPS    
Pokazatelji profitabilnosti
Pokazatelji likvidnosti
Pokazatelji zaduženosti
Ostali fundamentalni pokazatelji
Opcije za registrirane korisnike
Registrirani korisnici imaju pristup dodatnim financijskim
pokazateljima, te dodatnom usporednom pregledu
pokazatelja.
Dividenda PRHT-R-A
2024. 2023. 2022. >
UKUPNO
Div. prinos
Broj dionica društva
Broj dionica PRHT-R-A:
(nominala=400,00 Kn)
40.445
Ukupan broj dionica:
(26.06.2024)
40.445
Broj i % vlastitih dionica:
(nema podatka)
0
0,00%
Trgovanje PRHT-R-A
Zadnja cijena: 0,00
Datum zadnjeg trg.
Likvidnost u
20 trg. dana:
0
Pros. promet u
zadnjih 20 trg. dana:
0
Beta:
 
Podaci za izračun
Cijena: 0,00
Ekv. broj dionica*
(vlastite uključene):
40.445
Ekv. tržišna
kapitalizacija (000)*:
0
 
Zadnje financijsko izvješće
Period:
Vrsta:
Datum objave:
Datum unosa:
Sva financijska izvješća
Osvježavanje podataka
Fin. izvještaji PRHT: nema praćenja
Top 10 dioničara PRHT-R-A: povremeno
NAPOMENA UZ POKAZATELJE ZA POVIJESNA RAZDOBLJA
Pokazatelji koji uključuju cijenu dionice ili broj dionica (npr. P/E, EV/EBITDA...) izračunati su uvijek sa trenutnom (zadanom) cijenom i trenutnim brojem dionica. Takav izračun primjenjuje se i na povijesna razdoblja pa tako npr. P/E za proteklo razdoblje ne predstavlja valuaciju na određeni datum u povijesti nego simulaciju vrijednosti u slučaju da dobit bude jednaka onoj iz proteklog razdoblja.
LEGENDA
*Aktualno ttm/mrq - podatak za zadnja 4 kvartala (za pokazatelje koji se računaju kumulativno, npr. prihodi, dobit, P/E...) odnosno podatak u zadnjem kvartalu (za pokazatelje koji se odnose na stanje na određen datum poput kapital, dug/aktiva, P/B...)
*Trenutni trend - procjena koja se računa na temelju porasta/pada u zadnja 2 kvartala. Ovaj pokazatelj je upotrebljiv prvenstveno za tvrtke kojima prihodi/dobit imaju izražen trend, tj. ne osciliraju puno u različitim smjerovima.
*ekv. broj dionica - jednak je broju dionica društva, osim ukoliko društvo ima više rodova dionica različitih nominala. U tom slučaju ekvivalentni broj dionica računa se tako da se temeljni kapital društva podijeli sa nominalnom vrijednosti izabrane dionice.
*ekv. tržišna kapitalizacija - umnožak ekvivalentnog broja dionica i cijene dionice
Sve prikazane informacije zasnivaju se na javno dostupnim podacima pribavljenim od izvora za koje se smatra da su pouzdani, ali MojeDionice.com ne garantira za točnost podataka niti izračunatih pokazatelja.
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook