HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
2016-03
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2015-09
nekon.
2015-06
nekon.
>>
2015-03
nekon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 84.93945.78919.918
21. Prihodi od prodaje 80.82741.85219.454
32. Ostali poslovni prihodi 4.1123.937464
4B) POSLOVNI RASHODI 123.52472.80432.656
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha ---
62. Materijalni troškovi 75.12641.11018.252
73. Troškovi osoblja 28.92418.6528.847
84. Amortizacija 9.1636.2143.280
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 000
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 10.3116.8272.277
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) -38.584-27.015-12.738
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 830
13D) FINANCIJSKI RASHODI 39228750
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) 38528550
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ---
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI ---
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI ---
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 84.94745.79119.918
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 123.91673.09132.706
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) -38.969-27.300-12.788
22L) POREZ NA DOBIT ---
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) -38.969-27.300-12.788
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest Najbolji.hr
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook