HDEL : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2016-09
nekon.
2016-06
nekon.
2016-03
nekon.
2015-12
nekon. r.
2015-12
nekon.
2015-09
nekon.
2015-06
nekon.
>>
2015-03
nekon.
 AKTIVA         
1A) DUGOTRAJNA IMOVINA 215.013218.042220.955
21. Nematerijalna imovina 246251251
32. Materijalna imovina 161.916164.941167.875
43. Dugotrajna financijska imovina 756756735
54. Dugoročna potraživanja 343434
6B) KRATKOTRAJNA IMOVINA 40.81334.39739.184
71. Zalihe 18.58318.87721.323
82. Kratkoročna potraživanja 21.37313.90116.281
93. Kratkotrajna financijska imovina 312674294
104. Novac u banci i blagajni 5449461.287
11C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 16.74536495
12D) GUBITAK IZNAD KAPITALA         
13E) UKUPNO AKTIVA 272.570252.803260.234
14F) IZVANBILANČNI ZAPISI 88.50488.50490.309
 PASIVA         
50A) KAPITAL I REZERVE -116.996-105.326-90.814
511. Temeljni (upisani) kapital 31.19431.19431.194
52C) DUGOROČNE OBVEZE 22.25520.21914.329
53D) KRATKOROČNE OBVEZE 349.700323.531320.918
54E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 0911141
56KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE ---

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest Najbolji.hr
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook