ADRS : Financijska izvješća

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
Format izvješća:   Način prikaza:
AOPPozicija<<   >>
2016-09
kon.
2016-06
kon.
2016-03
kon.
2015-12
kon. r.
2015-12
kon.
2015-09
kon.
2015-06
kon.
>>
2015-03
kon.
1A) POSLOVNI PRIHODI 3.653.4522.201.589890.872
21. Prihodi od prodaje 3.178.8961.786.051800.820
32. Ostali poslovni prihodi 474.557415.53890.052
4B) POSLOVNI RASHODI 3.131.6632.035.376938.858
51. Neto smanjenje vrijednosti zaliha -8.38517.54613.711
62. Materijalni troškovi 2.075.4431.334.187605.780
73. Troškovi osoblja 584.036365.585163.938
84. Amortizacija 211.821141.62871.194
95. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja 17.57212.4623.955
106. Ostali poslovni rashodi i troškovi 251.176163.96980.280
11OPERATIVNA DOBIT (1-4+15-16) 531.193171.938-47.985
12C) FINANCIJSKI PRIHODI 309.594204.478113.449
13D) FINANCIJSKI RASHODI 175.218159.496142.361
14NETO FINANCIJSKI RASHODI (13-12) -134.376-44.98228.912
15E) UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 9.4045.726-
16F) UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 00-
17G) IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 00-
18H) IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 00-
19I) UKUPNI PRIHODI (1+12+15+17) 3.972.4512.411.7921.004.321
20J) UKUPNI RASHODI (4+13+16+18) 3.306.8812.194.8721.081.219
21K) DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (19-20) 665.570216.920-76.898
22L) POREZ NA DOBIT 95.83066.250-
23M) DOBIT RAZDOBLJA (21-22) 569.740150.670-76.898
24N) DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 502.607146.49076.578

Podaci iz financijskog izvještaja su u tisućama kuna.
SPONZORI portala MojeDionice.com:
OTP Invest Najbolji.hr
Copyright © 2008-2017 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook